Olen Elmo Puidet, juhtimiskonsultant, -koolitaja ja coach,  fokuseerides oma tegevust ettevõtluse ja ettevõtlikkuse, äriarenduse, arengu kavandamise ja (meeskondade) juhtimise valdkondades. Lisaks konsultanditööle olen Viljandimaa Arenduskeskuse SA üsna värske juhataja ja aitan luua paremat arengukeskkonda Viljandimaa ettevõtjatele ja kodanikuühendustele.

Kogemus

Hariduselt olen automaatika insener (TTÜ), lisaks õppinud ärikorralduse magistriprogrammis. Olen rahvusvaheliste sertifikaatidega koolitaja ja coach. Ma olen töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja juhatuse esimehena tootmis- ja teenindusettevõtetes ning tegutsen nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes ka praegu.

Mul on rohkem kui 25-aastane strateegilise juhtimise ja arengu kavandamise kogemus nii era- kui avalikus sektoris, samuti kolmandas sektoris. Pikaajaline ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitamise ja coach’imise kogemus, sh väljaspool Eestit (nt Lätis, Leedus, Ukrainas, Gruusias, Valgevenes, Bulgaarias ja Soomes) on võimaldanud koguda väärtuslikku kogemust, mida jagada.

Viimase 10 aasta jooksul olen läbi viinud arenguprotsesse rohkem kui 100 erineva organisatsioonis ja koolitanud ligi 10 000 inimest. 

Näiteid minu teostatud töödest

 • (MAK) Alustava Ettevõtja baaskoolitus (6 aastat programmijuht ja koolitaja);
 • diagnostika ja mentorluse läbiviija erinevates EAS tootmis- ja turismiettevõtete programmides;
 • Gruusia-Eesti koostööprojekt TSU School of Entrepreneurship koolitaja ja mentor;
 • Panga ärikliendi osakonna meeskonna-coaching;
 • Tartu Loomemajanduskeskuse alustavate ettevõtete koolitused ja mentorlus;
 • Tallinna Inkubaatorite alustavate ettevõtete koolitused;
 • Töötukassa alustavate ettevõtjate mentorlus;
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, Narva Kutsehariduskeskuse ja Valga Kutseõppekeskuse arengukava;
 • Tallinna Inkubaatorite strateegia koostamine;
 • EAS kliendihaldurite koolitus;
 • SEB klientide ärimudeli arendamise koolitus;
 • EAS alustavate ettevõtete mentorklubid, koolitaja ja mentor;
 • Keila linna arengukava;
 • Padise valla arengukava;
 • Eccua OÜ strateegia;
 • Softsystems OÜ strateegia;
 • Infoühiskonna arengukava (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) töötubade juhtimine;
 • …ja palju muud.

Võtmeoskused

 • ärimudeli analüüs ja arendus (koolitused ja nõustamine)
 • strateegiaprotsessi kavandamine ja juhtimine
 • äriplaanide koostamine
 • ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitused, coaching ja mentorlus
 • Eelarvete koostamine ja finantsanalüüs
 • Finantsjuhtimise nõustamine

Läbitud koolitused ja treeningud

 • Intelligentne Grupp OÜ – Enneagrammi motivatsioonitüübid töökeskkonnas (2019)
 • Erickson College International – Modules I – IV of the Art and Science of coaching (2015)
 • Brian Tracy International Trainers’ Training – Certified Brian Tracy Trainer (2013)
 • Konfera OÜ – Meeskonna coachingu praktikum (2013)
 • Innovation Factory – Innovation Foundation Assessment Build 41 (Enterprise Estonia) (2004)
 • JCI Training Institute – Certified National Trainer (CNT) (2003)